Regulamin promocji 6-ty przejazd za 1 Grosz

Treść regulaminu promocji:
1. Organizatorem promocji jest firma P.W. Ergo Sebastian Łochin z siedzibą w 22-400 zamosc Kalinowice 137W NIP: 922-29-16-218.
2. Promocja „co 6ty przejazd gratis” jest skierowana do klientów korzystających z usług firmy Ergo, którzy podróżują na trasie Polska-Anglia, Anglia- Polska.
3. Promocja trwa od 10.02.2020 do odwołania.
4. Pasażer zobowiązany jest do zbierania naklejek za każdy przejazd.
5. Bilet na naklejki jest imienny i dotyczy tylko pasażera podróżującego.
6. Do promocji wliczają się tylko przejazdy opłacone przez pasażera lub osobę mu towarzysząca – przejazdy opłacone przez inne podmioty nie podlegają promocji np. Przez firmy agencyjne.
7. Kierowca ma prawo poprosić o dokument tożsamości celem weryfikacji tożsamości pasażera.
8. Darmowe przejazdy nie są wymieniane na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia promocji pasażerowi mogą zgłaszać na e-mail biuro@ergobus.eu bądź droga pisemna na adres siedziby firmy.
10. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
11. Podczas przejazdu polska-anglia-polska może być wykorzystany tylko jeden promocyjny przejazd na busy do Anglii lub busy do Polski.
12. Przejazdu promocyjnego nie można wykorzystać w okresach świątecznych.