Regulamin przewozów – Prawa i obowiązki pasażera:

1. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu o ustalonej godzinie.
2. Pasażerowie odpowiadają za wyrządzone szkody w pojażdzie.
3. Kierowca może odmówić dalszej podróży osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych używek.
4. Pasażerowie w podróż zabrać ze sobą mogą bagaż o łącznej wadze 60 kg.

W bagażu nie mogą znajdować się: narkotyki, alkohol bez europejskich znaków akcyzy, a także wyrobów tytoniowych z barkiem znaków akcyzy i wszelkich przedmiotów zakazanych europejskim prawem granicznym.

5. Pasażer zobowiązany jest do posiadania potrzebnych dokumentów do przekroczenia granicy.
– w przypadku osób pełnoletnich dowód lub paszport.
– w przypadku osób niepełnoletnich dowód tymczasowy lub paszport i upoważnienie od rodziców.
6. Pasażerowie zobowiązani są do przestrzegania kultury osobistej względem kierowców i innych pasażerów.
7. W paczkach nie można umieszczać wyrobów tytoniowych, tytoniu oraz alkoholu.
8. Firma zobowiązuje się do dostarczenia przesyłki maksymalnie do 10 dni roboczych.

Zobowiązania firmy względem pasażerów:

1. Firma zobowiązuje się do zabrania swojego pasażera z ustalonego miejsca o umówionej porze.
2. Firma nie odpowiada za opóźnienia z przyczyn od nas niezależnych.
3. W przypadku braku kontaktu z klientem firma może anulować rezerwacje.
4. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu nie narusza zasad zawartych w
punkcie 4 praw i obowiązków pasażera.
5. Kierowcy firmy na żądanie pasażera zobowiązani są do udzielenia informacji o przybliżonym czasie
przyjazdu.
6. Kierowcy firmy zobowiązani są do udzielenia pomocy przy załadunku i załadunku bagaży pasażerów.
7. Kierowcy firmy zobowiązani są do zatrzymania się w celach spełnienia potrzeb fizjologicznych pasażera.
8. ErgoBus może według swojego wyłącznego uznania lub na żądanie organów administracyjnych w każdej chwili bez zawiadomienia otworzyć i sprawdzić Przesyłkę, nie ponosząc w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

Zakup biletu wiąże się z akceptacją praw i obowiązków